Brilvervangende operaties

U bent jonger als 45 jaar ?

U bent ouder als 45 jaar ?

   Ver zien zonder bril:
   RLE

   Ver en dichtbij zien zonder bril :
   PRELEX
   TRIFOCAAL